Almanya asgari ücret 2022

Almanya Asgari Ücret 2022

Almanya’da asgari ücret “Mindestlohn” olarak bilinir. Almanya’daki mevcut asgari ücret 1 Şubat 2019 itibariyle saat başına 9,19 €’du. Bu rakam 2020 de 9,35€ , 2021 de 9,60€’a yükseldi. Son olarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren yeni Hükümetin kararı ile mevcut asgari ücret olan 12€’ya ulaşıldı. Asgari ücretin önümüzdeki birkaç yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor, ancak ne kadar artacağı henüz belli değil. Yasal olarak bağlayıcı olmasının ve hükümetin tüm kademelerindeki kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmasının yanı sıra, asgari ücretin bir ülkedeki farklı meslekler ve sektörler arasında adil ücret için bir tür evrensel kriter görevi görmesi de amaçlanmaktadır.

Tarihçe ve Mevcut Durum

1800’lerin sonunda Almanya, önemli bir işgücüne sahip çok büyük bir endüstriyel ve ekonomik güçtü. Alman Sendikalar Birliği (DGB) 1898 yılında kuruldu ve o zamandan beri dünyanın en büyük sendikalarından biri haline geldi. Ancak sendikacılıktaki bu yükselişin Alman işçilerine bir bedeli oldu; ücretler enflasyona ve hayat pahalılığına ayak uyduramadı. Bu sorunun çözümü için Hitler, “1933-35 Ekonomik Anlaşması” olarak bilinen ve tüm sektörlerde saat başına 25 feniklik genel bir asgari ücreti zorunlu kılan anlaşmayı yürürlüğe koydu. Bu asgari ücretin hükümetin her kademesindeki kolluk kuvvetleri tarafından uygulanması gerekiyordu.

Almanya’da Asgari Ücretin Amaçları

Asgari ücretin temel amaçları, tüm işçilerin adil bir şekilde ücretlendirilmesini ve ekonomik sömürüye maruz kalmamalarını sağlamaktır. Almanya’daki mevcut asgari ücret, ekonomik marjinalleşmeyi en aza indirmenin ve ülke genelindeki tüm insanlar için fırsat eşitliğini teşvik etmenin bir yolu olarak belirlenmiştir.

Bu, işverenlerin çalışanlarına adil ücretler ve sosyal haklar sağlamasının yanı sıra onlar için adil çalışma koşulları sunmasını sağlayarak gerçekleştirilir. Bu da ekonomideki rekabetin herkesin gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişebileceği bir seviyede tutulmasına yardımcı olur. Asgari ücret, büyük şirketlerin adil olmayan ücret skalaları yoluyla düşük ücretli çalışanları sömürmesini engeller.

Almanya’daki Asgari Ücret Örneği

Almanya’daki asgari ücretin zaten çok yüksek olduğu göz önüne alındığında, bunun nedenini anlamak önemlidir. Bunun birçok olası açıklaması vardır, ancak en önde gelenlerinden biri, bu kadar yüksek bir asgari ücretle işverenlerin işgücüne yatırım yapmak ve üretkenliği artırmak için daha güçlü bir teşvike sahip oldukları fikrine dayanmaktadır. İşverenler ayrıca çalışanlarına işyerinde eşitlik ve iş güvencesinin yanı sıra sağlık hizmetleri, hastalık günleri, tatil süreleri gibi adil sosyal yardımlar sunma konusunda da bir teşvike sahiptir.

Almanya’daki asgari ücret, benzer bir orana sahip olan Fransa gibi diğer Avrupa ülkeleriyle saat başına yaklaşık 12 dolar gibi pek çok benzerliğe sahiptir. Ancak, Fransa asgari ücreti uygulamak veya düzenlemek için fazla bir şey yapmıyor çünkü hükümet bunu karşılayamıyor – Fransa ekonomisi Avrupa’daki diğer ülkelerden daha fazla mücadele ediyor.

Asgari Ücretin İşletmeler ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Teorik olarak, asgari ücret artışları hem işverenler hem de çalışanlar için bir nimet olacaktır. Almanya’da asgari ücretin bu kadar yüksek olmasının nedeni, bir endüstri veya meslekteki tüm farklı seviyelerdeki çalışanlara adil ücret verilmesini sağlamak istemeleridir.

Hükümet, adil ücret için bir ölçüt sağlayarak, işverenler ve çalışanlar arasında neyin adil ücret teşkil ettiği konusunda açık bir iletişimi teşvik etmeyi umuyor. Ancak gerçek şu ki, işletmeler daha yüksek asgari ücretlerden her zaman memnun değiller. Aslında, bazı işletme sahipleri artan işgücü maliyetleri ve bu artan ücretlerin kâr marjlarının yanı sıra kârlılıkları üzerinde yaratacağı olumsuz etki konusunda endişelerini dile getirmişlerdir.

Birçok küçük işletme, özellikle bordro veya çalışan hakları söz konusu olduğunda, bu tür artışları absorbe edecek kaynaklara sahip değildir. Bu da birçok küçük işletmenin pazar payı ve müşteri hizmetleri açısından rekabetçi kalabilmek için ya diğer faaliyet alanlarında kesinti yapmak ya da fiyatları artırmak zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.

Almanya’daki Asgari Ücretin Sınırlamaları

Almanya’daki asgari ücretin bazı sınırlamaları vardır. İlk olarak, asgari ücret yalnızca belirli sayıda çalışanı olan şirketlerin çalışanları için geçerlidir. Örneğin, 20’den az çalışanı olan şirketler asgari ücret ödemekten muaftır. Ayrıca, bu şirketler tarafından ödenen tüm ücretler vergiye tabidir. Almanya’daki asgari ücretin bir diğer sınırlaması da serbest meslek sahipleri veya 10’dan az çalışanı olan küçük işletmelerde çalışanlar için geçerli olmamasıdır…

Alman Asgari Ücreti Hakkında Sorular

Almanya’da asgari ücret yasası nasıl işliyor?

Almanya’da asgari ücret yasasının iki ana bileşeni vardır. Bunlardan ilki, tüm çalışanlar için asgari bir saatlik yasal ücret standardı belirleyen federal hükümettir. İkinci bileşen, federal standarttan daha yüksek veya daha düşük bir asgari ücrete sahip olabilen bireysel eyaletlerdir.

Yüksek bir asgari ücrete sahip olmanın faydaları nelerdir?

Daha yüksek ücretlerin savunucuları, artan ücretlerin ekonomik eşitsizliğin azalmasına ve daha iyi işçi verimliliğine yol açtığını savunmaktadır. Çünkü insanlar mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapabilecek ve böylece yerel ekonomiler canlanacaktır. Karşı çıkanlar ise bunun enflasyona yol açacağını ve fiyatlardaki artış nedeniyle işsizliği artıracağını savunmaktadır. Bazıları da asgari ücretin yükseltilmesinin işletmelerin yeni işe alımlara daha az yatırım yapmasına neden olacağını, çünkü fiyatları aşırı yükseltmeden bunları karşılayamayacaklarını savunuyor. Buna ek olarak, mevcut yasal standardın üzerinde kazanan işçilere adil çalışma koşulları garanti edilmemektedir – işverenler onlara hak ettikleri ücreti ödememeyi tercih ederse, düşük ücretli ve kötü sosyal haklara sahip işlere maruz kalabilirler. Daha yüksek bir asgari ücretle ilişkili bazı olumsuz sonuçlar olsa da, birçok ekonomist eşitsizliğin azalması ve işçi verimliliğinin artması gibi bazı olumlu sonuçlar nedeniyle hala buna değeceğine inanmaktadır.

Almanya’da Asgari ücret ne zaman yürürlüğe girdi?

1 Ocat 2015 tarihinde genel yasal asgari ücret uygulanmaya başlandı. Burada amaç, çalışanları makul olmayan bir ücretten korumak ve böylelikle adil ve işlevsel bir rekabete katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra asgari ücret, sosyal güvenlik sisteminde istikrarın da artmasına sebep oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir