Chancenkarte / Fırsat Kartı nedir?

Benzersiz bir Chancenkarte ve Fırsat Kartı'nın sergilendiği, bayraklarla süslenmiş podyum koleksiyonu.

1 Aralık 2023 tarihinde yürülüğe girmesi planlanan yasayla birlikte puana dayalı bir sistem aracılığıyla Almanya’ya gelebilmeyi mümkün kılacak yeni vize türüne Chancenkarte ya da Türkçe adı ile Fırsat Kartı olarak adlandırılmaktadır.

Her ne kadar Green Card ya da Avrupa Birliği’nin Mavi Kartı ile karşılaştırılsa da, aynı özellikte oldukları söylenemez. Green Card direkt olarak bir ABD vatandaşının haklarını sağlayıp çalışma ve yaşama imkanı verirken; AB Mavi Kartı ise, nitelikli iş gücüne iş sözleşmeleri ve belli bir brüt ücret üzerinde çalışmaları halinde (2023 yılı için yıllık brüt 58.400 Euro, MINT meslekleri için 45.552 Euro’dur) ilgili ülkede çalışma imkanı sunan bir karttır.

Chancenkarte’nin “İş Arama” vizesinden farkı nedir?

Chancenkarte ise Almanya’ya bir yıllığına gelip, bulundukları süre boyunca haftada 20 saat yarı zamanlı çalışarak kendileri finanse etme imkanı sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem süre hem de çalışma imkanı sunarak iş arama vizesinden (Alm. Visum zur Arbeitsplatzsuche) ayrılmaktadır. Kişiler bir yıl boyunca Almanca’larını da ilerletme imkanı bulup, mezun oldukları okul ya da sahip oldukları mesleki tecrübe ile alakalı iş bulup, sözleşmelerini yabancılar dairesine sunduktan sonra çalışma ve oturma izni alabileceklerdir. İş arama vizesi kişiye sadece sahip olduğu tecrübe/mezun olduğu alanda imkan sunarken, tarihte ilk kez bu yasa tasarısı ile birlikte bu şart ortadan kaldırılmaktadır. Yani Türkiye’de 8 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan bir kişi Almanya’ya gelip, ön muhasebe alanında ya da tecrübesinden tamamen farklı olarak örn. yeterli Almanca bilgisi olup kariyerine artık Satış Danışmanı olarak devam etmek isterse, bir iş sözleşmesi sunarak bu amacına ulaşabilecektir. Ayrıca bu yasa ile birlikte 2 haftaya dek deneme süresi kapsamında çalışılabilecektir.

Chancenkarte nasıl alınır?

Yasa tasarısına göre bu kartın alınabilmesi için ön şart 6 puana sahip olmaktır. Henüz net olmamakla birlikte başvuruların Almanya’nın dış temsilciliklerine yapılacağı planlanmaktadır. Ancak buradaki değerlendirmenin Almanya’daki yabancılar dairesi mi yoksa başkonsolosluk/elçilik tarafından mı yapılacağı netleşmemiştir. Yasanın ne zaman çıkarsa çıksın 1 Aralık 2023 tarihinde yürülüğe gireceğini belirtmiştik, ancak bu tarihten önce başvuruların alınıp alınmayacağı da henüz bilinmemektedir.

İş arama vizesi için talep edilen bloke hesabın talep edilip edilmeyeceği henüz net olmamakla birlikte; ya finansal durumunu güvence altına alabilecek yarı zamanlı iş sözleşmesi sunması ya da bloke hesap ibraz edilmesi beklenmektedir. Mevcut durumda kalınacak ay başına bu tutar 1027 Euro’dur. 12 aylık bir süre için 12.324 Euro meblağlı bir bloke hesap sunulması istenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yasa nasıl çıkacak?

Yasa taslağı ülkedeki birçok dernek, sendika, meslek örgütü vb geniş toplum kesimlerinin görüşü alınarak ve Kanada örneği dikkate alınarak hazırlanmış olup, 29 Nisan 2023 tarihi itibariyle Bundestag komisyonlarına tartışılmak üzere sunulmuştur. Komisyon kabulü ardından Eyalet Meclislerine sunulup kabul gördükten sonra, Bundestag’da 3 defa okunarak tartışılacak ve ardından oylanacaktır. Ancak Ağustos ayında bile süreç sonuçlansa yasa 1 Aralık’ta yürülüğe girecektir. Bu süre ile birlikte Pandemi sonrası yoğun olan yabancılar dairesi ve temsilciliklere hazırlanma süresi tanındığı düşünülmektedir.

Puanlama nasıl olacak?

Aşağıdaki özelliklere sahip olan kişi 4 puan alacaktır;

  • Mezun olunan okulun tam denk ya da yarı denk olması (bkz. Anabin )

Aşağıdaki özelliklere sahip olan kişi 3 puan alacaktır;

  • B2 Seviyesinde Almanca Sertifikasına sahip olmak,
  • Son 7 yılda 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.

Aşağıdaki özelliklere sahip olan kişi 2 puan alacaktır;

  • B1 Seviyesinde Almanca Sertifikasına sahip olmak,
  • Son 5 yılda 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
  • Kişinin başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından genç olması.

Aşağıdaki özelliklere sahip olan kişi 1 puan alacaktır;

  • C1 Seviyesinde Ingilizce bilgisine sahip olmak (hangi sertifikaların/dil sınavlarının geçerli olduğu açıklanmamıştır)
  • Kişi başvuru tarihi itibariyle 35-40 yaş arasında ise,
  • Son 5 yıl içinde 6 ay Almanya’da ikamet etmiş olmak,
  • Kişinin eşinin de Chancenkarte’ye başvuruyor olması.

Yasa taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/MI3/entw-fachkraefteeinwanderung.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Bu yasa tasarısı ile birlikte Almanya’nın bugüne dek hazırladığı en radikal göç yasa tasarısı olduğu doğru olsa da, nitelikli iş gücünün her zaman Almanya’ya gelmeleri mümkün olmuştur. Kişi kendi niteliklerine uygun bir iş buluyor ve bu iş Mavi Kart özelliklerinde ise ; yasanın çıkmasını beklemek vakit kaybı olacaktır.

*İş bu yazı 29.04.2023 tarihinde oluşturulmuş olup, yasa taslağında değişiklikler yapılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni bilgilerle yazı da güncellenecektir.